centrifugalna sila značenje

centrifugalna sila, sila koja teži da se tijelo što se giba po nekoj zakrivljenoj stazi udalji od središta zakrivljenosti; jednake je veličine kao i centripetalna sila, ali suprotna smjera.