centrifuga značenje

centrifuga (lat.), sprava za razdvajanje tvari (ob. tekućina) različitih spec. težina djelovanjem centrifugalne sile; služi za taloženje, bistrenje, pročišćavanje u industriji i laboratorijima.