Centaur značenje

Centaur, gornji raketni stupanj na tekuće gorivo (tekući vodik i tekući kisik). Rabio se na am. raketama-nosačima Atlas-Centaur i Titan III E/Centaur.