Celebeško more značenje

Celebeško more, unutarnje more indonez. arhipelaga između Bornea, Celebesa i Mindanaa; najveća dubina 6220 m. Ribarstvo.