CCD značenje

CCD (akr. od engl. Charge Coupled Device: nabojima spojena naprava), silicijski čipovi na kojima upadna svjetlost proizvodi naboje u mozaiku elemenata (piksela), koji se pak s pojedinačnih piksela mogu očitati s točnošću od 5–10 elektrona.