Cavalieri značenje

Cavalieri, Francesco Bonaventura (1598–1647), tal. matematičar i astronom; učenik Galilejev; uveo pojam žarišne udaljenosti leća, izveo važna geometrijska načela (Cavalieriev princip).