Cauvery značenje

Cauvery, sveta rijeka u J Indiji; 800 km. Izvire u Z Gatima (S Kerala), utječe u Bengalski zaljev; hidroelektrane.