Cauca značenje

Cauca, rijeka u Z Kolumbiji, pritok Magdalene; duga 1100 km.