Cassandre značenje

Cassandre (pr. ime Adolphe Mouron) (1901–68), franc. slikar, grafički dizajner i scenograf; os. se istaknuo kao autor plakata 1920-ih i 1930-ih.