časnik značenje

časnik, voj. osoba na zapovjedničkom položaju; rang č. određen je položajem u voj. hijerarhiji i činom. Uobičajeni nazivi činova: poručnik, satnik (kapetan), bojnik (major), pukovnik, brigadir, general.