Casiquiare značenje

Casiquiare, rijeka u Venezueli (Južna Amerika), tvori bifurkaciju između rijeka Orinoco i Rio Negro; duga 225 km.