carske dveri značenje

carske dveri, gl. vrata na ikonostasu, često bogato ukrašena slikama i rezbarijama; od laika je kroz njih smio prolaziti samo car.