Carner značenje

Carner, Josep (1884–1970), katalonski pjesnik i dramski pisac; u poeziji sljedbenik S. Mallarméa. Riječ u vjetar; Mirno srce; Bestijarij.