Cantarutti značenje

Cantarutti, Novella Aurora (1920-2009), furlanska pjesnikinja; naginje hermetizmu i kontemplativnosti, teži savršenstvu oblika. Pjesme; Iverje.