Cambraiski mir značenje

Cambraiski mir, sklopljen 1529; njime se franc. kralj Franjo i. odrekao prava na Flandriju i Napulj.