CAI značenje

CAI i CAL (akr. od engl. Computer Aided Instruction, odn. Learning), učenje s pomoću računala uporabom posebno pripremljenih i metodički razrađenih programa za učenje.