Busbecq značenje

Busbecq, Ghislain de (1522–92), flam. humanist, diplomat, putopisac i sabirač ant. rukopisa. Putovao 1555. u Carigrad radi pregovora o austro-tur. miru; s A. Vrančićem pronašao u Ankari Monumentum ancyranum.