buržoazija značenje

buržoazija (franc.), građanstvo; oznaka za srednji, trg. sloj, odn. grad. stanovništvo koje uživa polit. prava.