burza značenje

burza (po flam. trg. obitelji Van der Burse), posebno organizirano tržište na kojem se po uzancama i pravilima redovito trguje vrijednosnim papirima, tipiziranim robama, devizama, odn. uslugama.