Burton značenje

Burton, Richard (pr. ime R. Walter Jenkins) (1925–84), brit. film. i kaz. glumac. Istaknut shakespeareovski glumac u kazalištu; na filmu se os. ističe ulogama pov. ličnosti (Aleksandar Makedonski, Marko antonije, Becket, Trocki, Tito).