burnus značenje

burnus (tur. iz arap.), dugačak ogrtač s kukuljicom, uobičajen u arap. svijetu.