Burgundska vrata značenje

Burgundska vrata (franc. Porte de Bourgogne), prolaz između Vogeza i Jure u Z Europu.