Burgundija značenje

Burgundija (franc. Bourgogne), franc. pov. pokrajina između Seine, gornje Loire i Rhône (Saône); 31 852 km2, 1,6 mil. st. Gl. grad Dijon. Proizvodnja kvalitetnih vina (Burgundac). – Od 6. st. pod Francima; neovisna potkraj 9. st.; kneževina B. razvila se u jaku državu 1364–1477., od 1678. pripada Francuskoj. 2. → Bourgogne.