bura značenje

bura, jak, suh i hladan vjetar na istočnojadranskom primorju; puše na mahove s kopna na more.