Bunsen značenje

Bunsen, Robert Wilhelm (1811–99), njem. fizičar i kemičar. Niz važnih radova, posebno u suradnji s R. Kirchhoffom, npr. Bunsenov plamenik, koji im je omogućio spektralne analize i otkriće mangana, stroncija, cezija, rubidija.