Bunić značenje

Bunić, Ivan (Dživo; zvan Vučić) (1591–1658), hrv. pjesnik, jedan od najboljih lirskih pjesnika stare dubrovačke književnosti. Plandovanja.