Bunić značenje

Bunić, Jakov Ilijin (Jacobus Aelii Bonus ili de Bona) (1469–1534), hrv. humanist, lat. pjesnik, trgovac i diplomat.