Bundesrat značenje

Bundesrat (njem.: savezno vijeće), u Njemačkoj i Austriji, jedan od dva doma parlamenta; tvore ga zastupnici federalnih jedinica (zemalja – Länder).