Bumper značenje

Bumper, am. eksperimentalna dvostupanjska raketa na tekuće gorivo, korištena od 1948. do 1950.