Bumedijen značenje

Bumedijen (Boumedienne), Huari (1925–78), alž. političar; 1960–62. šef gl. stožera Fronte nac. oslobođenja (FLN), 1965. drž. udarom srušio Ben Bellu, do 1976. vlada kao predsj. Vijeća revolucije, od 1976. predsj. republike.