bulimija značenje

bulimija, nagon za pretjeranim uzimanjem hrane; kod neuroze, te kod organskih intelektualnih poremećaja, prirođenih (duševne zaostalosti) ili stečenih (demencija) supr anoreksija.