buki značenje

buki, ime drugoga slova glagoljske i ćir. azbuke → b.