Buenos Aires značenje

Buenos Aires, gl. grad.html'>grad.Argentine, najveći grad i luka u Južnoj Americi; 2 768 000 st. (Veliki B. A. o. 11 mil. st.). Sveuč. (osn. 1821), nac. knjižnica, muzeji. Prehr. i tekst. ind., tvornice papira, kože, strojeva, el. aparata, rafinerija nafte, metalurgija. Oko 150 000 Hrvata iseljenika. – Osn. 1536., obnovljen 1580. Od 1776. sjedište potkralja La Plate, od 1816 (s prekidima) gl. grad.