budizam značenje

budizam, filozofsko-moralni i duhovni nauk → Budhe (← 6. ili ← 5. st.). život je krug rađanja i smrti što se neprestano obnavlja karmanom (činom, djelovanjem). Istrgnuću iz kruga i krajnjoj svrsi, nirvāni (utrnuću), vodi samo dobar karman, što se postiže »spoznajom četiriju plemenitih istina« (o zlosreći, njezinu postanku, prestanku i osmeročlanom putu koji vodi prestanku zlosreće) te strogim poštivanjem »plemenitog osmeročlanog puta« koji obuhvaća usavršavanje u spoznaji, ćudoređu i meditaciji. B. je snažno utjecao i na hinduizam, a kao religija proširio se cijelom Azijom. Između 7. i 13. st. gotovo je iščeznuo iz Indije, a u razmjerno najizvornijem obliku zadržao se na Śrī Lanki.