Budinić značenje

Budinić, Šime (1530/35–1600), hrv. crkv. pisac. God. 1580. u Rimu prevodi na hrvatski Katekizam rimski, temeljni priručnik Tridentskoga koncila; objavljuje knjigu Summa nauka kristjanskoga (1583) na latinici i ćirilici.