bucchero značenje

bucchero (tal), vrlo fina, crno pečena etrurska keramika; datira se od ← 7. st. dalje.