Bučar značenje

Bučar, Franjo (1866–1946), hrv. knjiž. povjesničar i šport. pisac; pokretač i organizator više šport. grana u nas. Povijest hrvatske protestantske književnosti za vrijeme reformacije (1910).