bubrežni kamenci značenje

bubrežni kamenci→ mokraćni kamenci