bu. značenje

bu. 1. Znak za angloam. jedinicu bushel. 2. Jap. jedinica za duljinu. 3. Stari jap. novac.