brzojav. značenje

brzojav. 1. Telegraf, uređaj za prijenos vijesti na velike udaljenosti odašiljanjem el. impulsa putem žica ili elektromagnetskih valova (bežični b.). Pri tome se impulsi kontroliraju nekim dogovorenim kodeksom ili kodom (npr. Morseovim) kojim se vijesti šifriraju pri odašiljanju i dešifriraju pri prijamu; 2. brzojavni ured; 3. vijest poslana brzojavom, brzojavka, telegram.