brvnara značenje

brvnara, tip zgrade u šumskim i planinskim krajevima; građena od tesanih drvenih greda ili neotesanih oblica, brvna.