brutto domaći proizvod (domaći proizvod) značenje

brutto domaći proizvod (domaći proizvod), mjera ukupne gosp. djelatnosti u nac. gospodarstvu, najčešće u razdoblju od jedne godine; jednak je vrijednosti svih dobara i usluga koje se koriste u finalnoj uporabi (osobne potrošnje, drž. potrošnje, brutto investicija, izvoza i uvoza).