Brut značenje

Brut, Marko Junije (← 85. do ← 42), najistaknutiji sudionik urote protiv Cezara, nakon koje je živio u Ateni i Makedoniji. Ubio se nakon poraza Kasijeve vojske kod Filipija. Dobar govornik, napisao i nekoliko filoz. spisa koji nisu sačuvani. Sinonim za nezahvalna urotnika.