Brussel značenje

Brussel, flam. naziv za gl. grad Belgije; → Bruxelles.