Brunej značenje

Brunej, država na SZ obali otoka Bornea; 5765 km2, 332 844 st. (Malajaca 69%, Kineza 18% i dr.). Gl. grad Bandar seri begawan. Ležišta zemnog plina i nafte (izvoz). – pov Od 15. st. država pod domaćim vladarima; u 16. st. stanovništvo primilo islam; tada se pojavljuju Portugalci i Španjolci; u 17. i 18. st. dolaze Englezi; od 1888. sultanat pod brit. protektoratom; od 1. 1. 1984. neovisna država. Nastavljena je vladavina sultana Hassanala Bolkiaha (na vlasti od 1967); 1984. B. postaje član Asean-a Naftno bogatstvo temelj je političko-ekon. stabilnosti i u 2000-im.