Brugge značenje

Brugge (franc. Bruges), grad.html'>grad.u Z Belgiji; 117 100 st. Bazilika (13–15. st.), katedrala (12–14. st.), grad. vijećnica (14–15. st.). Metalurgija, tekst. ind. i čipkarstvo. Osn. u 9. st. U 14. st. jedno od gl. eur. trg. središta.