Browning značenje

Browning, Elizabeth Barrett (1806–6l), engl. književnica, supruga pjesnika Roberta; autorica mnogobrojnih djela moralističkog, humanističkoga i sentimentalnog značaja. Poznata zbirka ljubavnih pjesama Soneti s portugalskog.