broj. značenje

broj. 1. mat riječ ili simbol za izražavanje količine (glavni b.), npr. jedan (1), dva (2), tri (3) ili redoslijeda (redni b.), npr. prvi, drugi, treći. Dijele se na prirodne, cijele, razlomljene, realne, kompleksne brojeve. 2. Gramatička kategorija koja (morfološki) izražava da li se riječ upotrebljava za jedninu (singular), dvojinu (dual) ili množinu (plural). 3. Posebna vrsta imenskih riječi koje označuju brojevne veličine (pet, sto; prvi, sedmi; triput itd.).