Brodski značenje

Brodski, Josif Aleksandrovič (1940–96), rus. pjesnik, od 1972. u SAD; nastavljač tradicije A. Ahmatove i O. E. Mandeljštama; lirske pjesme i poeme nostalgije, ironije, pesimizma i humora. Zbirke: Pjesme i poeme; Stanica u pustinji; Kraj predivne epohe. Nobelova nagrada 1987.