broćevi značenje

broćevi (Rubiaceae), por. zeljastih ili drvenastih dvosupnica, nasuprotnih listova s palistićima; od velikog broja vrsta neke su korisne ili ljekovite biljke (kava, kininovac, broć).